Home

Děkujeme Všem, kteří přišli k volbám a dali nám svůj hlas.

Budeme se snažit Vás nezklamat a splnit náš volební prgram.

Současně blahopřejeme všem kandidátům, kteří uspěli ve volbách a těšíme se na spolupráci v zastupitelstvu.

 

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. – 06.10.2018

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Obec: Kožlany

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Pro občany 2018 2 Kulhánek Luboš 49 NK BEZPP 275 10,94 1
1 Pro občany 2018 1 Koura Jaroslav 38 NK BEZPP 255 10,14 2
1 Pro občany 2018 9 Kotěšovec Jan Mgr. 42 NK BEZPP 229 9,11 3
1 Pro občany 2018 7 Kulhánek Vladimír 48 NK BEZPP 218 8,67 4
2 SNK PRO OBČANY 2018 12 Kabelka Martin 38 NK BEZPP 144 9,14 1
2 SNK PRO OBČANY 2018 10 Fanta Pavel 46 NK BEZPP 141 8,95 2
2 SNK PRO OBČANY 2018 1 Hofman Aleš 49 NK BEZPP 140 8,88 3
3 SNK Kožlany 2018 3 Kotěšovec František 44 NK BEZPP 354 9,91 1
3 SNK Kožlany 2018 1 Kratochvíl Václav 47 NK BEZPP 350 9,80 2
3 SNK Kožlany 2018 4 Tupá Hana 51 NK BEZPP 327 9,15 3
3 SNK Kožlany 2018 2 Mudra Oldřich Ing. 44 NK BEZPP 325 9,10 4
3 SNK Kožlany 2018 14 Švec František Bc. 58 NK BEZPP 268 7,50 5
3 SNK Kožlany 2018 5 Hach Václav Ing. 49 NK BEZPP 214 5,99 6
4 SNK KOŽLANY ZA OBČANY 2018 2 Bílek Jaroslav 51 NK BEZPP 119 10,57 1
4 SNK KOŽLANY ZA OBČANY 2018 4 Siváková Daniela 41 NK BEZPP 116 10,31 2

Celkem zobrazeno kandidátů:  15

Více ZDE

Volební program

Jak si zvětšit písmo klikni ZDE

Volební program

Městský úřad:

 • Zkvalitnit profesionalizaci a efektivitu řízení úřadu.
 • Kompetentnost a odpovědnost zaměstnanců  úřadu.
 • Přehledný, vyrovnaný a veřejností kontrolovatelný rozpočet.
 • Efektivní správa obce
 • Internetové ankety a místní referenda

Technická infrastruktura:

 • Rekonstrukce a oprava místních komunikací
 • Rekonstrukce, opravy a vybudování nových chodníků
 • Rozšíření kanalizace a vodovodu podle nové výstavby dle územního plánu

Finance a legislativa:

Kultura a volnočasové aktivity:

 • Spolupráce se zájmovými a sportovními kluby a spolky umožňující volnočasové aktivity pro naše občany
 • Obnova a podpora tradic – veselice, čarodějnice, Vánoce, Velikonoce
 • Rozšíření rozsahu kulturních akcí.
 • Podpora dobrovolných hasičů a všech dalších spolků

Vzhled obce, životní prostředí (environmentální):

 • Čistota a    údržba   veřejného   prostranství,    veřejné    zeleně,   komunikací, odpočinkových zón, dětských hřišť.
 • Vybudování zelených relaxačních ploch s vybavením.
 • Péče o městskou zeleň nejen v Kožlanech, ale i v přilehlých obcích
 • Revize a úprava „Plánu odpadového hospodářství obce“ ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.       (zákon o odpadech) s cílem zlepšit sběr odpadů a jejich třídění jakož i náklady na likvidaci odpadů.
 • Hospodárnější nakládání s městskými lesy řízené lesním odborným hospodářem podle zákona č. 289/1995 Sb.     (lesní zákon) pro zachování kvalitního životního prostředí

Bydlení, bezpečný život v obci: 

Cestovní ruch, podnikání:

 • Profesionální PR (Public relations   ) a marketing – intenzivní propagace obce a jejích atraktivit v rámci rozvoje cestovního ruchu.
 • Podpora podnikání – zvýšeni pracovních příležitostí v obci

 

Co bychom chtěli:

 

Priority jednotlivých obcí:

Kožlany  

Krátkodobé cíle:

 • Vybudování chodníku ke hřbitovu
 • Zhotovení přechodu pro chodce v místech u Sokolovny s osvětlením
 • Výstavba výstražných signalizačních prvků při vjezdech do obce – zpomalovací prvky
 • Pokládka zpomalovacích silničních retardérů v blízkosti dětského hřiště ul. Větrná
 • Průběžné opravy místních komunikací
 • Oprava městského rozhlasu
 • Znovuotevření sběrného místa v ul. Dr. E.Beneše 432   
 • Vytvoření místa pro uložení bio odpadu – listí, trávy
 • Podpora dobrovolných hasičů    a dalších spolků a zájmových sdružení
 • Podpora místních podnikatelů    – zvýšení zaměstnanosti
 • Podpora školství podmíněná nejenom kvalitou pedagogického personálu, ale i stálým zájem rodičů o přednostní využívání MŠ a ŽŠ Kožlany   
 • Důsledné a nekompromisní  rozhodování zřizovatele školy u oprávněných stížností rodičů v zájmu zachování kvalitního školství v obci
 • 1500,-Kč příspěvek na každého prvňáčka nastoupivšího k 1. září do ZŠ Kožlany ( na nákup základních školních potřeb)
 • Prověření stavu protipovodňového opatření   

Dlouhodobé cíle:

 • Oprava bytového domu čp. 456    v majetku města – bytovka ul. Polní
 • Oprava fasády a výměna oken budovy čp. 38    v majetku města – Pošta ul. Pražská
 • Dokončení fasády budovy čp. 37    v majetku města – Sokolovna ul. Pražská
 • Výkup pozemků pro vybudování místních komunikací podle územního a strategického plánu
 • Vybudování inženýrských sítí podle nové výstavby
 • Zajištění dostatečného zdroje pitné vody pro městský vodovod
 • Podpora výstavby retenčních nádrží na dešťovou vodu
 • Výměna stávajícího veřejného osvětlení za úspornější LED osvětlení s barevnou teplotou    do 3500 K
 • Strategický plán rozvoje 2015 -2022

=================================================================

Hedčany 

Krátkokdobé cíle:

 • Fyzické dokončení KPÚ (Kompletní pozemkové úpravy), které bylo administrativně ukončeno již 08.11.2012   
 • Četnější údržba zeleně a zimní údržby komunikací formou externího zdroje (outsorcing) z místních obyvatel
 • Výstavba výstražných signalizačních prvků při vjezdech do obce – zpomalovací prvky
 • Prověření stavu protipovodňového opatření   

Dlouhodobé cíle:

 

=================================================================

Hodyně  

Krátkodobé cíle:

Dlouhodobé cíle:

 

=================================================================

Dřevec  

Krátkodobé cíle:

Dlouhodobé cíle:

=================================================================

Buček 

Krátkodobé cíle:

Dlouhodobé cíle:

 • Oprava silnice procházející obcí č. 20133
 • Vybudování protipovodňového opatření do roku 2022
 • Strategický plán rozvoje 2015 -2022

 

=================================================================

 

Jak volit v komunálních volbách